Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen kunnen worden geconsulteerd door alle VVD leden ongeacht hun functie binnen de partij. De vertrouwenspersonen verzorgen de eerstelijns opvang voor VVD leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om direct de Commissie Integriteit in te schakelen. Ook indien men twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door de Commissie Integriteit, kan men deze ter advisering in eerste instantie voorleggen aan een vertrouwenspersoon.

Voor Zuid-Holland betreft het de volgende personen:


Marco Goedknegt
mgoedknegt@planet.nl
Cees Harteveld
cjhart@kpnmail.nl
Gerard Heetman
gerard@heetman.eu
Heleen Dupuis
h.m.dupuis@planet.nl
Simone Wolthuis
simonewolthuis1@gmail.com