Waarderingsprijs

De Regio Zuid-Holland kent een zgn. Waarderingsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of personen die zich verdienstelijk heeft of hebben gemaakt binnen de provincie Zuid-Holland. Dit kan ook een hele fractie zijn of een ondernemer of stichting etc.. Voorwaarde is dat het liberale gedachtegoed in het handelen van betrokkene(n) op een excellente manier tot uitdrukking komt of is gekomen.

De prijs wordt uitgereikt in de najaarsvergadering van de Regio. Een deskundige jury onder leiding van Wouter Kolf - burgemeester van Dordrecht -  zal de genomineerden beoordelen.

Wilt u kandidaten voordragen dan kan dat via het secretariaat van de Regio