De scoutingscommissie

De scoutingcommissie heeft als opdracht het scouten en begeleiden van VVD-ers die bovenlokale ambities hebben. Of dit nu is als lid van provinciale staten, gedeputeerde staten of als lid van een waterschap. De scoutingcommissie richt zich primair op VVD-ers die al de nodige politieke ervaring op lokaal niveau hebben opgedaan dan wel een zodanige relevante maatschappelijke ervaring hebben dat zij een rol op regionaal c.q. provinciaal niveau aankunnen. Daarnaast is de scoutingcommissie op zoek naar VVD-ers die de ambitie hebben om wethouder of burgemeester te worden in Zuid-Holland. Ook leden die een (inter)nationale ambitie hebben, maar in hun carrière nog niet ver genoeg gevorderd zijn voor een gesprek met de landelijke permanente scoutingcommissie kunnen voor advies en begeleiding aankloppen bij de regionale scoutingcommissie. Daarnaast scout de commissie ook voor het maatschappelijk middenveld.

Meer informatie over de scoutingscommissie vind je op de pagina’s hiernaast.